Työsuojelun yhteistyö

Varmennamme lakisääteiset velvollisuudet ja optimoimme prosessit täyttämään vaatimukset. Samalla varmistat, että liiketoimintasi kestää tarkastelu toimittaja- ja alihankintaketjuissa vastuullisuuden kannalta.

  • Vaikuttava työsuojelun yhteistyö
  • Ennakoiva vaarojen ja riskien arviointi työpaikoilla
  • Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmän rakentaminen  (HSEQ). ISO45001 yhteensopiva.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme tai varaa aika etusivulta!

4. Vaikuttava työsuojelun yhteistyö

Työsuojelun yhteistyö on lakisääteinen velvoite kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.Lainsäädännön mukaan työnantajan ja työntekijöiden tulee yhdessä huolehtia työsuojelusta, mutta sen hyödyt ulottuvat lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle, edistäen koko työyhteisön hyvinvointia.
Työturvallisuus Palvelut

5. Ennakoiva vaarojen ja riskien arviointi työpaikoilla

Ennakoivan vaarojen ja riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida työpaikan mahdolliset vaaratekijät ja riskit ennen niiden realisoitumista. Tämä mahdollistaa tehokkaiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen, mikä parantaa työpaikan turvallisuutta ja vähentää onnettomuusriskejä.
Työturvallisuus Palvelut

6. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmä (OPTIO)

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmän tavoitteena on parantaa työpaikan turvallisuutta, terveellisyyttä ja hyvinvointia. Järjestelmä auttaa tunnistamaan, hallitsemaan ja vähentämään työhön liittyviä riskejä ja vaaroja, mikä edistää turvallista ja terveellistä työympäristöä.
Työturvallisuus Palvelut

Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu

Rakennat lakisääteisestä vaatimuksesta merkittävän kilpailuedun ja työkalun henkilöstön sitouttamiseksi sekä johtamiseksi. Samalla turvaat organisaation jatkuvuuden suunnitelman avulla. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme tai varaa aika etusivulta!

7. Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työyhteisön kehittämissuunnitelma on lakisääteinen velvoite kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Parhaimmillaan se on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä pakollinen paha.
Yhteistoiminta Palvelut

8. Jatkuva vuoropuhelu ja sen arviointi

Yhteistoiminta on lakisääteinen velvoite kaikissa vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Se edellyttää työnantajan ja työntekijöiden välistä säännöllistä ja avointa vuoropuhelua mahdollistaen työntekijöille vaikuttamisen työpaikan asioihin ja parantaen päätöksenteon laatua.
Yhteistoiminta Palvelut

9. Työhyvinvointiohjelmat osaksi henkilöstöstrategiaa (OPTIO)

Työhyvinvointiohjelmat ovat paljon muutakin kuin yksittäisiä toimenpiteitä; ne tulisi sisällyttää yrityksen kokonaisstrategiaan. Hyvinvointiohjelmat edistävät työntekijöiden terveyttä, motivaatiota ja työtyytyväisyyttä, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen menestykseen.
Yhteistoiminta Palvelut