Toimitus- ja asiakasketjun vastuullisuuden raportointi ja lisäarvo

Selvitämme ja varmistamme, että työnantajan lakisääteiset vaatimukset täyttyvät kaikissa kohdeyrityksissä. Selvityksen pohjalta voidaan palveluita asiakkaan/toimittajan merkityksellisyyden mukaan subventoida osittain tai kokonaan. 

Hinnoittelu : Sovitaan palvelutason mukaan

  • Arvioimme valitut ketjun asiakkaiden toiminnan ja raportoimme selvityksen tilaajalle.
  • Ajankäyttö: 5x2h kahden kuukauden sisällä
  • Tilaaja pystyy rakentamaan helpon lisäpalvelun avulla omalle peruspalvelulleen lisäarvoa. Toiminta lisää kannattavuutta, alentaa riskien realisoitumista ja vähentää asiakaspoistumaa.

Työnantajaa koskettavat lait ja vastuullisuus

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi on Suomessa laaja lainsäädäntö. Säädökset ja niiden noudattamisen valvonta ovat työsuojeluviranomaisten  tärkein keino vaikuttaa työpaikkojen olosuhteisiin. Edistämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonmukaisia periaatteita asiakasyrityksillemme. 

​Lue lisää

Subventoitavat lisäpalvelut

Hinnoittelu-ja tilausprosessi räätälöidään kumppanikohtaisesti pohjautuen esimerkiksi yrityksen riskitasoihin tai arvoon.