Asiantuntijat käytössä ilman riskiä ja rekrytointipaineita

Interim (latinaa: väliaikainen), interim-johtajat, joita usein kutsutaan myös vuokrajohtajiksi, ovat korkean tason johtajia ja osaajia, jotka väliaikaisesti ottavat vastatakseen tietyn hankkeen tai projektin tuloksellisesta läpiviennistä. Autamme sisäisesti henkilöstön osana palvelua kasvamaan rooleihinsa tarpeen mukaan

Vaikuttavuus

Keskityt lisäarvoa ja vaikuttavuutta tuovaan yhteistyöhön. Säästät samalla työntekijöiden aikaa ja täytät lain vaatimukset. 

Hyödyt

Varmistamme sovitut palvelut ja palvelutason. Saat eri asiantuntijoiden osaamisesta maksimaaliset hyödyt tukemaan toimintaa ja prosesseja nopeasti. 

Riskitön hinnoittelu

Tarjoamme Interin palvelua, joka auttaa ymmärtämään keskeiset tehtävät ja varmistamaan prosessit. Selvitämme organisaation sisäiset kyvykkyydet tehtävään. Voit rekrytoida uuden henkilön tai laajentaa nykyisen osaamista asiantuntijamme avulla ilman rekrytointiin liittyviä riskejä

Hankintapäällikkö

Hankintapäällikkö on ammattilainen, joka vastaa organisaation hankintaprosessien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän huolehtii strategisten järjestelmien ja palveluiden hankinnasta, toimittajasuhteiden hallinnasta ja kustannustehokkuuden varmistamisesta. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Kehityspäällikkö

Työkyky-koordinaattori on ammattilainen, joka tukee työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Hän toimii linkkinä työntekijöiden, esihenkilöiden ja työterveyshuollon välillä, edistäen työkykyyn liittyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Sisäinen auditoija

Sisäinen auditoija on ammattilainen, joka arvioi ja parantaa organisaation prosessien ja toimintojen tehokkuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Hän suorittaa riippumattomia tarkastuksia ja antaa suosituksia riskienhallinnan, hallintotapojen ja sisäisten kontrollien parantamiseksi. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on asiantuntija, joka vastaa organisaation tietosuojakäytäntöjen noudattamisesta ja kehittämisestä. Hän varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu lainmukaisesti ja että organisaation tietosuoja-asetukset ja -käytännöt ovat ajan tasalla. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Työhyvinvointipäällikkö

Työhyvinvointipäällikkö on ammattilainen, joka vastaa organisaation työhyvinvointistrategian suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän kehittää ja koordinoi toimenpiteitä, jotka edistävät työntekijöiden fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Työkykykoordinaattori

Työkyky-koordinaattori on ammattilainen, joka tukee työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Hän toimii linkkinä työntekijöiden, esihenkilöiden ja työterveyshuollon välillä, edistäen työkykyyn liittyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on ammattilainen, joka vastaa työpaikan turvallisuus- ja terveysasioiden hallinnasta. Hän suunnittelee, toteuttaa ja valvoo työsuojelutoimenpiteitä varmistaen, että työympäristö on turvallinen ja terveellinen kaikille työntekijöille. Seuraavassa on lyhyt kuvaus palvelusta.