Vastuullinen toiminta

Tutustu yllä olevaan videoon tai esitteeseen.

Säästät arvokasta aikaa ja keskityt liiketoimintaasi

Asiantuntijoidemme ammattitaito ja palvelumallimme auttavat löytämään juuri tarpeisiinne sopivan tavan hyödyntää yhteistyötä palvelutuottajien kanssa kolmen keskeisen pakollisen lakeihin pohjautuvien vaatimusten osalta.  Täytät lain ja asetuksen avullamme. Autamme myös johtamaan ja tekemään päätöksiä tiedon pohjalta.

Vaikuttavuus

Keskityt lisäarvoa ja vaikuttavuutta tuovaan yhteistyöhön. Säästät samalla työntekijöiden aikaa ja täytät lain vaatimukset. 

Hyödyt

Varmistamme sovitut palvelut ja palvelutason. Saat eri kumppaneiden palveluista maksimaaliset hyödyt tukemaan toimintaa ja prosesseja. 

Kehität yhteistyötä tunneissa

Perehdy alla oppaaseen tai sivustoon hoito- ja hallinnointipalveluihin liittyen. 

Kerromme, kuinka saavutat palvelumme avulla säästöjä ja hyötyjä tai  ota yhteyttä heti.

Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyö on avainasemassa terveellisen työympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Tarjoamme laadukasta työkykyjohtamisen tukea, joka perustuu ajantasaiseen tietoon ja asiantuntemukseen. Noudatamme aina sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kuten Työterveyshuoltolakia (1383/2001). Panostamalla työterveysyhteistyöhön vähennätte sairauksien riskejä, säästätte kustannuksia ja tehostatte yrityksenne tuottavuutta.

Työsuojeluyhteistyö

Työsuojeluyhteistyö on keskeinen osa toimivaa työympäristöä ja työntekijöiden hyvinvointia.HSE-palvelumme perustuvat ajantasaiseen tietoon ja asiantuntemukseen, ja noudatamme aina sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kuten Työturvallisuuslakia 738/2002.  Panostamalla työturvallisuuteen ja työsuojeluyhteistyöhön, vähennätte tapaturmien ja työperäisten sairauksien riskejä, mikä puolestaan säästää kustannuksia ja lisää yrityksenne tuottavuutta.

Yhteistoiminta

Työnantajaa sitoo vaatimus yhteistoiminnan toteuttamisesta. Autamme organisaatioita toimimaan yhteistoimintalain mukaisesti ja luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön henkilöstölle. Yhdessä suunnittelemme ja toteutamme tehokkaita toimenpiteitä tasa-arvon, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseksi jatkuvan vuoropuhelun pohjalta.

Interim-Asiantuntijat

Interim (latinaa: väliaikainen), interim-johtajat, joita usein kutsutaan myös vuokrajohtajiksi, ovat korkean tason johtajia ja osaajia, jotka väliaikaisesti ottavat vastatakseen tietyn hankkeen tai projektin tuloksellisesta läpiviennistä. Autamme sisäisesti henkilöstön osana palvelua kasvamaan rooleihinsa tarpeen mukaan.

  • Täytät lain asetukset sekä päämiesten vaatimukset.
  • Hyödynnät resurssit optimaalisesti säästäen aikaa ja rahaa.
  • Toteutuksen dokumentointi ja seuranta on johdettua.

Pk-yritysten strateginen kumppani

Investointien ja resurssien optimointi on osa kilpailukykyä. Mahdollistamme myös toiminnan kehittämisen sovittujen osa-alueiden osalta.

Lue lisää