Käyttöehdot

Päivitetty: 30.3.2023

Rekisterin pitäjä

Health and benefits (jäljempänä ”H&B”)
Y-tunnus 3173663-5
Kuninkaankatu 22 A 24
70100 Kuopio

Käyttäjä ja Health and Benefits Oy yhdessä toimivat osapuolina.

Tietosuojailmoitus

Health and Benefits Oy:n anonyymien kyselyiden ja arviointien tietosuojailmoitus, sisältäen:

 1. Työn psykososiaaliset kuormituksen arviointi
 2. Työn fyysisen kuormituksen arviointi
 3. Palveluarviointi
 4. Työhyvinvointitesti
 5. Vaarojen ja riskien arviointi
 6. Tapahtumailmoitus
 7. Jatkuva vuoropuhelu: 4 osa-aluetta
 8. Henkilöstöprosessien itsearviointi
   

1. Henkilötietojen käsittelyn kohde

Henkilötietoja ei kerätä tai  käsitellä arviointien sekä kyselyiden yhteydessä. Kaikki arvioinnit ja kyselyt ovat anonyymejä pl. ilmoitus. Annettuja tietoja voidaan hyödyntää tutkimuksissa, joiden rekisterinpitäjänä voi olla muukin taho kuin Health and Benefits Oy. 

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Health and benefits (jäljempänä ”H&B”)
Y-tunnus 3173663-5
Viinamäentie 1 A 16
71800 Siilinjärvi

Tietosuojavastaava: Jani Bäck
Osoite: Viinamäentie 1 A16, 71800 Siilinjärvi

Tätä selostetta ei sovelleta sellaisissa tilanteissa, joissa Palvelun tuottaa omille asiakkailleen tai työntekijöilleen Benefits.fi asiakkaana toimiva yritys, yhteisö tai henkilö. Näissä tapauksissa kyseinen taho toimii tietosuojasäännösten tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja Benefits.fi henkilötietojen käsittelijänä.

3. Käsiteltävät tiedot:

Palvelun käytön yhteydessä käsitellään Rekisteröidyn syöttämiä tietoja ja vastaamia vastauksia:

 • Yritystunniste
 • Etunimi, sukunimi, yhteystiedot
 • Syntymäajan aikaväli
 • Asema tai rooli organisaatiossa
 • Erilaisia palveluntuottajien tai sovellusten nimiä
 • Koulutuksen kesto
 • Vapaa palaute
 • Kuvauksia ja vapaita tektikenttiä eri asiayhteyksistä

Sisällöt vaihtelevat eri imoitusten ja kyselyiden välillä.

Muut tiedot: Emme kerää selaintietoja, selaimen käyttöasetuksia, kieliversioita, IP-osoitteita käyttöaikaa, tai muita palvelunkäyttäjää seuraavia tietoja.

4. Tietojenkäsitteyn peruste

Tietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi tietoja käsitellään Palvelun ja Raportoinnin toteuttamiseen työnantajaasiakkaille. Minimiraportointimäärä on 10 vastausta. Tietoja käsitellään myös luokitteluun, jonka tavoitteena on saada kokonaiskuva Palvelun käyttäjistä, Palvelun hyväksyttävyydestä ja Palvelun vaikuttavuudesta.

5. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Kerättyjen tietojen käsittely perustuu sopimukseen, joka syntyy käyttäjän hyväksyessä palvelun käyttöehdot arviointien ja kyselyiden täyttämisen yhteydessä.

Tietojen raportointi työnantajaasiakkaille Palvelussa perustuu käyttäjän suostumukseen antaessaan palautteen anonyymina tai jättäessä nimen ja/tai yhyestiedot.

6. Tietosuoja

Benefits.fi palveluiden tiedot ovat H&B:n rekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään toiminnan ja vaikuttavuuden arviointiin. H&B on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti.Käyttäjä ei voi kieltää tietojensa käyttöä  raporointiin- ja analysointiin.

7. Tietojen kerääminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sovellus toimii Amazon Web Services -yhtiön (AWS) amerikkalaissa datakeskuksissa. Tietojekeruu tapahtuu JotForm sovelluksella. Sivuille ohjaudutaan Entecore Oy www-sivujen kautta lyhytosoitteella. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli siirto kuitenkin olisi tarpeen, siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi turvata komission päätöksen tietosuojan tason riittävyydestä tai komission vakiosopimuslausekkeisiin.

H&B ei vastaa käyttäjän tallentamista henkilötiedoista nimeä ja yhteystietoja lukuunottamatta. 

8. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

Palveluun ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä sellaista profilointia, josta aiheutuu Rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa Rekisteröityyn vastaavalla merkittävällä tavalla. Palvelun toiminnallisuuksien avulla tuotettu yhteenveto tai palautetieto ei johda Rekisteröityä koskeviin päätöksiin.

9. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjän tietoja ei voi poistaa  Palvelusta pl. ilmoituksen yhteydessä jätetyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat, mikäli ne on syötetty vapaaseen tekstikenttään.

Käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa,varmistaakseen,ettei käyttäjään liittyviä tietoja ole tallennettu.

Tarkemmat tiedot asiakasrekisteriselosteesta löytyy osoitteesta https://www.benefits.fi/tietosuojaseloste

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi.

Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Kysymyksiä liittyen käyttöehtoihin?

Mikäli herää tiedon tarpeita tai epäilyksiä, olkaa rohkeasti yhteydessä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen.

Kysymyksiä liittyen tietosuojaan?

Tutustu tietosuojalomakkeeseemme alla olevan llinkin kautta.