Vuosikello

Osana palvelumalliamme varmistamme sovittujen osa-alueiden johtamisen vuosikellon avulla tavoitteiden toteutumisen. Saat helpon ja selkeän kokonaisnäkymän.

  • Koko johtamisen vuosikello henkilöstön osalta yhdessä paikassa.
  • Toimenpiteiden ja tehtävien raportointi ajan allokoimisen ja toteutumisen suhteen.
  • Tehtävät ja niiden eteneminen helposti seurattavissa.

Vuosikello on johtamisjärjestelmän ydin

Johda yhteistoimintaa työsuojelun yhteistyötä ja työkykyä helposti yhdestä näkymästä. Ratkaisumme luo pohjan HSEQ ja laatujärjestelmien johtamiseen.

Näkökulmat:

  1. Strateginen johtaminen
  2. Taktinen johtaminen
  3. Operatiivinen johtaminen
  4. Osa-alueet

Lue lisää