Vuoropuhelu

Jatkuva vuoropuhelu on työnantajan ja henkilöstön välistä säännöllistä keskustelua, jota käydään niin työnantajan toiminnan kuin työyhteisönkin kehittämiseksi. Autamme palvelumallimme ja järjestelmämme avulla sinua dokumentoimaan vuoropuhelun osana yhteistyötä eri sidosrymien kanssa tehokkaasti yhteen paikkaan.

  • Koko organisaation vuoropuhelu dokumentoitu luotettavasti
  • Toimenpiteet, havainnot,ehdotukset ja kommentit voidaan tavoitteellistaa numeraalisesti!
  • Sovittuihin toimenpiteisiin voidaan palata ja arvioida onnistumista.

Tärkeä osa henkilöstön johtamista

Vuoropuhelulla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia asioissa, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan tai asemaansa. 

Missä voin hyödyntää?

  1. Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu
  2. Työsuojelun yhteistyö
  3. Työterveysyhteistyö
  4. Vastuullisuustyö 

Lue lisää