Vastuullinen työnantaja 30 min

Tunnistamme vastuullisen organisaation viitekehyksessä keskeiset työnantajaa henkilöstön osalta sitovat vaatimukset ja tarpeet. Nopea tilannekuva havainnollistaa puuttet toimilaan ja mahdollisesti asiakkaiden vaatimuksiin. Sisältö voidaan laajentaa laajemmin lakeihin, SDG periaatteisiin ja toimittajien auditointien viitekehyksiin.

  • Saadaan kokonaisnäkemys keskeisistä vaatimuksista.
  • Voidaan mitata ja raportoida toiminnan tilaa ja etenemistä.
  • Tarpeiden pohjalta voidaan syventään myöhemmin tarkempiin vaatimuksiin.

Helppo startti vastuullisuuden osalta

Aloitat matkan kohtivastuullisempaa toimintaa avullamme ilman raskasta konsultointia. Samalla varmistamme yhteisen kielen kehittämisen lähtökohdaksi. Jokaiselle osallistujalle syntyy sama käsitys tilanteesta.

Näkökulmat:

  1. Yhteistoiminta
  2. Lait ja asetukset
  3. Perehdytys
  4. Tietosuoja
  5. Työsuojelun yhteistyö
  6. Työterveysyhteistyö
  7. VAstuullisuus

Lue lisää