Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työn vaarojen ja haittojen tunnistamisella sekä arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. 

Riskin suuruus muodostuu vaaran toteutumisen todennäköisyydestä ja vaaran aiheuttamien terveys- ja turvallisuushaittojen vakavuudesta.

Kaksi helppoa vaihetta:

Tunnistaminen

Vaara- , haitta- ja kuormitustekijät tunnistetaan selvittämällä arviointikohteessa tehtävät työt, havainnoimalla työn tekemistä ja haastattelemalla ja osallistamalla työntekijöitä. Tarkistuslistat lisäävät vaarojen ja haittojen tunnistamisen järjestelmällisyyttä.

Täytä alla oleva arviointi.

Suuruuden määrittäminen

Riskin merkittävyyden määrittäminen tarkoittaa sen arvioimista, onko riski hyväksyttävällä tasolla vai toteutetaanko sen pienentämiseksi toimenpiteitä. Samalla arvioidaan myös tarvittavien toimenpiteiden tärkeysjärjestystä.

Esimiehille omat tunnukset.

Tee arviointi työpisteellä!

Tutustu ohjeeseen tarvittaessa!

Vaarojen ja riskien arviointi työpaikalla

Tutustu Työturvallisuuskeskuksen materiaaleihin tästä!