TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma taustalla

Suomalainen työelämä tarvitsee ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja tuottavuuden vahvistamiseksi. Teknologinen kehitys ja markkinoiden kansainvälistyminen ovat muuttaneet Suomen elinkeino- ja ammattirakennetta viime vuosina palvelu- ja tietovaltaiseen suuntaan.

Miten Benefits.fi auttaa asiaa? 

Tuottavuus

Arvioimme, mittaamme, osoitamme ja annamme selkeän viitekehyksen kehittämiseen. Tuloksena organisaatiokulttuurin kehittyminen ja parempi käyttökate. 

Vuoropuhelu

Autamme prosesseja ja vuoropuhelua helppojen työkalujen ja toimintamallien avulla. Tulokset näkyvät tunneissa ilman päivien konsultointia.

Benefits.fi - Kokonaisratkaisuja työelämän haasteisiin

Suomalainen työelämä tarvitsee ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja tuottavuuden vahvistamiseksi. Tarjoamme asiakkaillemme helpon ja mitattavan palvelun liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Alla esimerkkejä muutamista toimialoista. Tuomme aina yrityksesi toimialan referenssinä osana hankintoja.

Haluatko kuulla omasta toimialastasi tarkemmin?

Make your move and contact us now.

Viisi ratkaisua hyvinvoivaan ja tuottavaan työelämään.
​(Loppuraportti)

Luottamuksen vahvistaminen
Kehittäminen ja uudistaminen eivät onnistu ilman luottamusta.

Vuoropuhelun lisääminen
Yhteinen vuoropuhelu lisää ymmärrystä sekä vahvistaa luottamusta ja yhteistoimintaa, joka mahdollistaa kehitystyön sekä uudistumisen​

Yhdessä oppimisen mahdollistaminen
Oppiminen tapahtuu yhä useammin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Luovuuden vapauttaminen
 Uudistaminen vaatii sekä nopeita kokeiluja että pitkäjänteistä kehitystyötä. Luovuus on kriittinen työelämätaito, joka lisää kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta. 

Johtamisen kehittäminen
Erityisesti nuoret kaipaavat työelämältä perinteisten elementtien, kuten palkan ja vakauden, ohella hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä ja toimivaa työyhteisöä.  

Tutustu kehittämisohjelman raporttiin

Hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta oleellinen kysymys onkin työntekijöiden hyvinvoinnin ja työpaikkojen tuottavuuden yhtäaikainen kehittäminen ja kehittyminen. Kaikki webinaarin puhujat olivat yksimielisiä siitä, että ohjelmassa käynnistynyttä toimintaa tulee jatkaa edelleen, sillä maailman paras työelämä tehdään yhdessä. 

Lataa päätösjulkaisu