Tilannekuvan tarkentaminen 60 min

Välillä yhteisen ymmärryksen hakeminen vaatii tilannekuvan mitattavan tarkentamisen. Se mahdollistaa tulevaisuuden johtamisen entistäkin paremmin tulevaisuudessa.

  • Varmistamme yhteisen ymmärryksen tilanteesta
  • Osa-alueen osalta syntyy laadulliset ja numeraaliset mittarit.
  • Toimenpiteiden etenemistä voidaan seurata värikoodin avulla.

Osa-alueiden syvempi ymmärrys

Tavoitteiden saavuttamisen eteen tekee töitä useat eri toimijat organisaatiossa ja kumppaneiden osalta. Tällöin toimintaa tarkastella numeraalisesti jatkuvan parantamisen turvaamiseksi.

Osa-alueita:

  1. Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu
  2. Työsuojelun yhteistyö
  3. Työterveysyhteistyö
  4. Varhaisen tuen toimintamalli

Lue lisää