Henkilöstöstä ja vastuullisuudesta lisäarvoa liiketoiminnalle

Autamme kirkastamaan tarpeen ja  tahtotilan palvelunmallimme avulla. Varmistat aineettoman pääoman lisääntymisen sekä kehität toimintaa askel kerrallaan tuottavuuden kehittämiseksi.

Tutustu alla helppoihin palvelumalliimme integroituihin ratkaisuihin!

Tavoitteet ja mittarit

Seuraat raportointimme avulla liiketoiminan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Vuosikello

Autamme johtamaan laajoja kokonaisuuksia tunneissa!

Työyhteisö ja yrityskulttuuri

Autamme teitä luomaan kattavan työyhteisön kehittämissuunnitelman, joka parantaa yhteistyötä ja lisää tuottavuutta. Samalla vahvistamme yrityskulttuurianne, jotta se tukee henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista.

 1. Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 2. Jatkuva vuoropuhelu osaksi arkea
 3. Henkilöstöohjelma toiminnan kulmakiveksi

Lakisääteiset velvoitteet ja yritysvastuullisuus

Autamme teitä täyttämään kaikki lakisääteiset velvoitteet tehokkaasti ja vaivattomasti. Lisäksi edistämme yritysvastuullisuutta, joka vahvistaa organisaationne kestävää ja eettistä toimintaatyösuojelun osalta.

 1. Työturvallisuuden kehittäminen konkreettisesti
 2. Vaarojen ja riskien arvionti - Jatkuva kehittäminen
 3. Työnantajan lakisääteiset velvoitteet

Työ ja terveys

Autamme teitä varmistamaan, että kaikki työhön liittyvät terveysvaatimukset täyttyvät. Lisäksi edistämme yhteistyötä, jotta henkilöstönne voi hyvin ja on tuottavaa.

 1. Työterveyshuollon optimointi ja kilpailutus
 2. Työkykyjohtamisen kehittäminen
 3. Varhaisen tuen toimintamalli

Pk-yritysten vastuullisuustyö

Autamme pk-yrityksiä rakentamaan ja toteuttamaan vastuullisuustyötä kustannusvaikuttavasti, joka kattaa ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat. Aloitatte henkilöstöstä tarpeiden mukaan syventäen. 

 1. Vastuullisuustyö pk-yrityksessä
 2. Toimitus-ja asiakasketjun vastuullisuus
 3. Vastuullinen työnantaja ja yhtenäiset toimintamallit