Pk-yritysten vastuullisuustyö

Autamme pk-yrityksiä rakentamaan ja toteuttamaan vastuullisuustyötä kustannusvaikuttavasti, joka kattaa ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat. Aloitatte henkilöstöstä tarpeiden mukaan syventäen. 

  1. Vastuullisuustyö pk-yrityksessä
  2. Toimitus-ja asiakasketjun vastuullisuus
  3. Vastuullinen työnantaja ja yhtenäiset toimintamallit
  • Sidosryhmien haastattelu, ymmärrys kestävyydestä ja kaksoisloinnaisuuden arviointi antaa suunnitelman kehittämiselle.
  • Säästät aikaa keskittymällä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin.
  • Etenet seuraavien vuosien aikana suunnitelmallisesti.

Taustalla yhdenvertaisuus ja vastuu ympäristöstä

Edistämme yhdenvertaisuutta ja ympäristövastuullisuutta kaikissa toimintanne osa-alueissa. Tämä parantaa työyhteisön tasa-arvoa ja vähentää ympäristövaikutuksia, mikä tukee kestävää liiketoimintaa.