Tuloksia tunneissa vaikuttavan palvelumme avulla

Autamme tunnistamaan keskeiset kumppanit,  vaatimukset, toimimaan vastuullisesti ja hallitsemaan organisaatioon kohdistuvia velvoittavia riskejä. 

Tutustu alla palvelumalliimme integroituihin ratkaisuihin!

Tavoitteet ja mittarit

Seuraat raportointimme avulla liiketoiminan asettamien tavoitteiden toteutumista.

Vuosikello

Autamme johtamaan laajoja kokonaisuuksia tunneissa!

Kolme vaihetta

Tuotamme asiakkaillemme arvoa muutamissa tunneissa alla olevien kolmen heloon janopean vaiheen avulla.

Kolme osa-aluetta

Yrityskulttuurin rakentaminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua eri osa-alueilla. Autamme käymään vuoropuhelua rakenteellisesti, varmistamaan velvollisuuksien täyttymisen sekä säästämään aikaa ja rahaa tekemällä asiat tehokkaasti.

Työterveysyhteistyö ja työkykyjohtaminen

Optimoimme ja kilpailutamme työterveyspalvelut. Saat liiketoimintasi vaatimusten ja tavoitteiden mukaisen ratkaisun ja toimintamallit käyttöön muutamissa tunneissa osa-alueittain. 

  • Työterveyshuollon kilpailutus
  • Varhaisen tuon toimintamalli arjessa
  • Työkykyjohtaminen

Työsuojelun yhteistyö sekä vaarojen ja riskien hallinta

Varmistat, että liiketoimintasi kestää tarkastelu toimittaja- ja alihankintaketjuissa vastuullisuuden kannalta.

  • Vaikuttava työsuojelun yhteistyö
  • Ennakoiva vaarojen ja riskien arviointi työpaikoilla
  • Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmän rakentaminen  (HSEQ). ISO45001 yhteensopiva.

Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu

Rakennat lakisääteisestä vaatimuksesta merkittävän kilpailuedun ja työkalun henkilöstön sitouttamiseksi sekä johtamiseksi. Samalla turvaat organisaation jatkuvuuden suunnitelman avulla. 

 9 Konkreettista palvelua

Kolme yllä olevaa osa-aluetta koostuu kukin kolmesta modulista . Ne auttavat yritystäsi saavuttamaan tuloksia muutamissa tunneissa.