Helppo palvelumalli

Tutustu yllä olevaan videoon tai esitteeseen.

Varmista työterveyden sopimuksenmukaisuus ja lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen

Olemme kumppanisi työterveyshuollon palveluiden ja lakisääteisten velvollisuuksien osalta.  Autamme selvittämään tilanteen.  Samalla säästät  aikaa ja kohdennat resurssit vaikuttavasti ja varaudut sopimusmuutoksiin.

Työterveyshuollon optimointi

Autamme ymmärtämään mihin sopimuksen palvelut kohdistuvat ja mitä jää tekemättä.  Mitä riskejä ja mahdollisuuksia se tarjoaa?  Mihin tulisi panostaa sopimuksen ulkopuolisten palveluiden osalta?

Työnantajan lakisääteiset velvoitteet

Työnantaja vastaa lakien täyttymisestä. Tunnistat työhön liittyvät velvollisuudet. Niihin vaikuttaa yrityksen työntekijöiden määrä ja toimialan altisteet.

Työterveyshuollon optimointi ja sopimuksen mukaisuus

Kustannukset kasvavat. Onko kiinteä sopimus enää kannattava?  Kiinteät sopimukset kannustavat palveluntuottajaa myös tekemään vain minimin  voiton maksimoimiseksi. Haitat näkyvät työkyvyn ja tuottavuuden laskuna seuraavina vuosina. Kustannukset realisoituvat viimeistään suoriteperusteiseen siirryttäessä.  Autamme varmistaaan vaikuttavuuden.

Hinnoittelu:

 • Kertamaksu: 500  €+alv 24 %

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet

Arvioimme keskeiset työnantajan velvollisuudet ja niiden täyttymisen. Tunnistamme  toimialakohtaiset erityispiirteet.

 1. Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu
 2. Työsuojelu ja vaarojen arviointi
 3. Työterveys ja työkyky

Saat myös kehitysehdotuksen, kuinka täytät velvollisuudet muutamissa tunneissa osana jatkuvaa toimintaa.

Hinnoittelu:

 • Kertamaksu: 400 €+alv 24 %

Palvelun vaiheet

Helppo ja nopea toteutus vie vain muutamia tunteja. Hyödyt tulevat käyttöön lähes välittömästi. Voit jatkaa halutessasi vaiheesen kanssamme helposti ja vaivattomasti.

Lakisääteinen työyhteisön kehittämissuunnitelma tunneissa 

Aikaisemmissa vaiheissa olet saanut säästöjä sekä tunnistanut keskeiset yrityksen kannalta olevat riskit liittyen työntekijöiden terveyteen, työkykyyn ja turvallisuuteen.  Autamme rakentamaan tahtotilan mukaisen työyhteisön kehittämissuunnitelman helposti ja vaivattomasti.  

 • Täytät lait ja asetukset
 • Raportoit toiminnasta helposti viranomaisille (Aluehallintovirasto)
 • Osoitat erinomaisen toiminnan päämiesten ja asiakkaiden auditoinneissa
 • Ylläpidät kehittämissuunnitelmaa ja kehität yrityskulttuuria tunneissa

Hinnoittelu: 300 €/kk (Sis. myös kilpailutus,hoito, hallinnointi) 

 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman rakentaminen
 • Julkaisu- ja ylläpitotyökalu
 • Lomaketyökalu ilmoitusen keräämiseen

Palvelun tilaaminen helppoa

Tilaa palvelu alla olevan linkin avulla. Saat ohjeet sähköpostiisi. Niiden pohjalta toteutamme kokonaisuuden. Esittelemme lopuksi konkreettiset tulokset ja mahdolliset etenemisvaihtoehdot.

Saat ohjeet ja sopimuksen sähköpostiisi.