Henkilöstöprosessit

Tunnistamme työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä työntekijöiden terveyden ja työkyvyn kannalta tärkeät kyvykkyydet. Kypsyyden arviointi auttaa valitsemaan kehityskohteet tulevaisuudessa.

  • Varmistamme yhteisen ymmärryksen tilanteesta
  • Osa-alueen osalta syntyy laadulliset ja numeraaliset mittarit.
  • Toimenpiteiden etenemistä voidaan seurata värikoodin avulla.

Vaikuttavuus syntyy johtamisen avulla

Arviomme 3 osa-aluetta ja 8 kyvykkyyttä arviointimallin avulla. Niiden kypsyys vaikuttaa organsiaatiossa henkilöstötuottavuuteen jopa 5-8 %.

  1. Suunnitelma
  2. Vastuut
  3. Tavoitteet
  4. Viestintä ja tiedottaminen
  5. Kehittäminen

Lue lisää