Työn fyysiset ja  psykososiaaliset kuormitustekijät vaikuttavat työntekijöiden poissaoloihin. Työnantajien tulisi kiinnittää huomiota työympäristön ergonomiaan ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä tarjota riittävästi taukoja ja lepoaikaa työntekijöille, jotta he voivat välttää fyysisen kuormituksen haitallisia vaikutuksia. Terveellinen ja turvallinen työympäristö voi vähentää poissaolojen määrää ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.

Miten huomioit työn kuormitustekijät?

Tutustu alla toimialoihin  tai  ota yhteyttä heti.

Viisi ratkaisua hyvinvoivaan ja tuottavaan työelämään.

Luottamuksen vahvistaminen
Kehittäminen ja uudistaminen eivät onnistu ilman luottamusta.

Vuoropuhelun lisääminen
Yhteinen vuoropuhelu lisää ymmärrystä sekä vahvistaa luottamusta ja yhteistoimintaa, joka mahdollistaa kehitystyön sekä uudistumisen​.

Yhdessä oppimisen mahdollistaminen
Oppiminen tapahtuu yhä useammin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Luovuuden vapauttaminen
 Uudistaminen vaatii sekä nopeita kokeiluja että pitkäjänteistä kehitystyötä. Luovuus on kriittinen työelämätaito, joka lisää kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta. 

Johtamisen kehittäminen
Erityisesti nuoret kaipaavat työelämältä perinteisten elementtien, kuten palkan ja vakauden, ohella hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä ja toimivaa työyhteisöä.