Henkilöstöhallinto strategian tukena?

Julkaistu 1. toukokuuta 2023
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
Henkilöstöhallinto strategian tukena?

Henkilöstöhallinnon (tässä artikkelissa HR) onnistuminen strategisena partnerina riippuu  HR:n osallistumisesta yrityksen strategiaprosessiin, henkilöstöanalyysien ja ennustemallien käytöstä, talent management -strategioiden kehittämisestä, esimiesvalmennuksesta sekä työntekijäkokemuksen parantamisesta.

Nämä tekijät auttavat HR:ää ymmärtämään paremmin yrityksen tarpeita ja auttamaan yritystä saavuttamaan strategisia tavoitteita.

On olemassa useita syitä siihen, miksi HR ei ole onnistunut olemaan strateginen partneri yrityksen johdossa. Näitä syitä voivat olla:

  1. Roolin määrittämisen puute: Roolin määrittäminen ja sen asema yrityksen strategiaprosessissa voi olla epäselvä, mikä vaikeuttaa HR:n mahdollisuutta olla strateginen partneri.
  2. Resurssien puute: Pk-yrityksissä puutuu tai ei ole tarpeeksi resurssoitu.  Aika ei riitä strategisten kehityskohteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
  3. Liiallinen keskittyminen operatiivisiin tehtäviin: Keskittyminen liikaa operatiivisiin tehtäviin, kuten palkanlaskentaan ja henkilöstöhallintoon.
  4. Liian vähän ymmärrystä liiketoiminnasta: Jos roolin henkilöillä ei ole tarpeeksi ymmärrystä liiketoiminnastaon vaikea tarjoata strategista näkökulmaa ja apua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.
  5. Kommunikaation puute: Viestintä tehokkaasti yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille on keskeisessä roolissa. Puutteet muodostavat kuvan, jossa sidosryhmät eivät ymmärrä merkitystä ja roolia.

Lue lisää: https://www.inc.com/ben-peterson/how-to-move-hr-from-operational-fluff-to-strategic-partner.html 

Rekrytointi, partneri vai miten?

Autamme Pk-yrtityksiä ratkomaan näitä haasteita:

  1. Hyödyntämään arvokasta strategista tietoa henkilöstöstä Ilman HR-resurssin olemassa oloa
  2. Hankkimalla resurssin palveluna
  3. Rekrytoimaan oikealla hetkellä

Kerromme lisää!

Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys