Hankintapäällikkö

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Hankintapäällikkö
Hankintapäällikkö

Tavoite

Hankintapäällikön tavoitteena on varmistaa, että organisaatio hankkii tarvitsemansa strategiset hankinnat ja kumppanit kustannusvaikuttavasti. Tämä saavutetaan kehittämällä ja optimoimalla henkilöstöprosesseja sekä ylläpitämällä hyviä suhteita palvelutoimittajiin..

Hyödyt

Hankintapäällikkö parantaa organisaation kustannustehokkuutta, vähentää hankintariskejä ja varmistaa hoito- ja palveluketjuheb sujuvuuden. Hänen toimintaansa kuuluu myös laadunvalvonta, mikä parantaa henkilöstön tuottavuutta.

Käytännön Toteutus

Hankintapäällikön työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Hankintastrategian kehittäminen: Hankintapäällikkö suunnittelee ja toteuttaa hankintastrategian, joka tukee organisaation liiketoimintatavoitteita.
  2. Toimittajavalinnat ja neuvottelut: Hän valitsee kumppanit, toimittajat, neuvottelee sopimukset ja hinnat, ja varmistaa, että sopimukset ovat organisaation etujen mukaisia.
  3. Hankintaprosessin hallinta: Hankintapäällikkö vastaa koko hankintaprosessista, mukaan lukien tarpeiden arviointi, tarjouspyynnöt, tilausten tekeminen ja toimitusten seuranta.
  4. Kustannus- ja laatuseuranta: Hän seuraa hankintojen kustannuksia ja laatua, analysoi hankintadataa ja raportoi hankinnoista johdolle.
  5. Toimittajasuhteiden hallinta: Hankintapäällikkö ylläpitää ja kehittää suhteita palvelutoimittajiin, arvioi toimittajien suorituskykyä ja tekee tarvittaessa muutoksia toimittajavalintoihin.

Jatkuva Kehittäminen

Hankintapäällikön tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Hänen tulee pysyä ajan tasalla markkinatrendeistä, hintakehityksestä ja uusista hankintateknologioista. Säännöllinen koulutus ja osallistuminen alan verkostoihin ovat tärkeitä, jotta hän voi tuoda organisaatioon uusia näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä.

Hankintapäällikkö on keskeisessä roolissa organisaation hankintojen hallinnassa. Hänen panoksensa avulla organisaatio voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa hankintojen laatua ja varmistaa toimitusketjun sujuvuuden, mikä tukee organisaation kokonaisvaltaista menestystä ja kilpailukykyä.

Benefits.fi hankintapäällikkö voi auttaa prosessien osalta,  muttei vastaa operatiiviseen ostamiseen liittyvistä hankinnoista.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys