Arvonluonti 90 min

Synnytämme osa-alueen osalta selkeän visuaalisen kuvan (Canvas) strategisen näkemyksen kannalta. Käsittelemme keskeiset kysymykset. Miksi asia on tärkeä,mitä haluamme saavuttaa, mikä on eri toimijoiden rooli, mitä tulee tehdä, tavoitteet jne.   

  • Osallistamme keskeiset toimijat sitoutumisen varmistamiseksi.
  • Osa-alueen osalta syntyy laadulliset ja numeraaliset mittarit.
  • Toimenpiteiden etenemistä voidaan seurata värikoodin avulla.

Henkilöstö ja vastuullisuus

Asiakkaillemme on jopa helpottavaa tunnistaa, että useita asioita tehdään jo. Sen pohjalta on helppo vahvistaa jo olemassa olevia asioita sekä tunnistaa kumppanit, jotka voivat auttaa uusien tarpeiden käyttöönotossa.

Osa-alueita:

  1. Työhyvinvointi - 4 kokonaisuutta
  2. Työsuojelu - 3 kokonaisuutta
  3. Työkyvyn johtaminen- 3 kokonaisuutta
  4. Vastuullisuus- 3 kokonaisuutta
  5. Työhyvinvointiohjelmat - 2 kokonaisuutta 

Lue lisää