Arviointi 30-45 min

Käymme läpi valitun osa-alueen vaatimusten arvioinnin ja kirjaamme tilannekuvan. Tilanteen kehittymistä voidaan seurata laadullisesti ja numeraalisesti.

  • Osallistujille syntyy yhtenäinen näkemys tilanteesta.
  • Arvioinnin perusteella voidaan asettaa numeraalisia tavoitteita.
  • Selkeät toimenpiteet ja tehtävät listattuna etenemisen varmistamiseksi.

Yli 20 valmiiksi mietittyä keskeistä osa-aluetta 

Usein asiakkaillemme haasteellisin tilanne on saada yhteinen käsitys tilanteesta ja valita tilanteen mukaiset toimenpiteet. Arvioinnit lisäävät aineetonta pääomaa ja luovat selkeän tilannekuvan.  

Lue lisää