Työn altisteet voivat vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden poissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Altisteilla tarkoitetaan työssä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat olla haitallisia työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Näitä altisteita voivat olla esimerkiksi kemikaalit, melu, tärinä, työergonomiaan liittyvät tekijät, psykososiaalinen kuormitus ja fyysinen rasitus.

Miten lisäät työturvallisuutta?

Tutustu alla toimialoihin  tai  ota yhteyttä heti.

Viisi ratkaisua hyvinvoivaan ja tuottavaan työelämään.

Luottamuksen vahvistaminen
Kehittäminen ja uudistaminen eivät onnistu ilman luottamusta.

Vuoropuhelun lisääminen
Yhteinen vuoropuhelu lisää ymmärrystä sekä vahvistaa luottamusta ja yhteistoimintaa, joka mahdollistaa kehitystyön sekä uudistumisen​.

Yhdessä oppimisen mahdollistaminen
Oppiminen tapahtuu yhä useammin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Luovuuden vapauttaminen
 Uudistaminen vaatii sekä nopeita kokeiluja että pitkäjänteistä kehitystyötä. Luovuus on kriittinen työelämätaito, joka lisää kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta. 

Johtamisen kehittäminen
Erityisesti nuoret kaipaavat työelämältä perinteisten elementtien, kuten palkan ja vakauden, ohella hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä ja toimivaa työyhteisöä.