Vastuullinen työnantaja ja yhtenäiset toimintamallit konsernirakenteessa

Selvitämme ja varmistamme, että työnantajan lakisääteiset vaatimukset täyttyvät kaikissa konsernin yhtiöissä. Myös palvelukumppaneiden toiminta ja hyödyt arvioidaan. Tämä vähentää riskejä ja mahdollistaa vastuullisuuden ja CSRD-mukaisen raportoinnin toteuttamisen vaatimusten mukaan. Myös palvelutoimittajat huomioivat hinnoittelussa keskittämisen. 

Hinnoittelu : 8 htp (a´1500 € + alv24 %) 

  • Arvioimme yhtiöiden tilanteet ja poikkeamat toimitettujen materiaalien pohjalta.
  • Ajankäyttö: 5x2h kahden kuukauden sisällä
  • Toiminta on yhdenvertaista. Konsernin osalta keskeiset lait ja asetukset täyttyvät. Kumppaneiden osalta saadaan etuja hintojen ja palvelutason osalta. Toiminta on johdettua mahdollistaen yhteismitallisen johtamisen sekä vastuullisuuden raportoinnin seuraavana.

Työnantajaa koskettavat lait ja vastuullisuus

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi on Suomessa laaja lainsäädäntö. Säädökset ja niiden noudattamisen valvonta ovat työsuojeluviranomaisten  tärkein keino vaikuttaa työpaikkojen olosuhteisiin. Edistämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonmukaisia periaatteita konsernissa. 

​Lue lisää