Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä -ISO 45001

Terve liiketoiminta luo edellytyksiä hyvälle työkyvylle, työllistämiselle ja työurien pidentämiselle. Kasvamme yrityksen mukana. Paloista koostuu kokonaisuus. Samalla yrityksen kollektiivinen osaaminen ja liiketoiminnan kypsyys kehittyy dokumentoidusti.

Tiedolla johtaminen

Johdat toimintaa tehokkaasti yhdestä näkymästä. Voit laajentaa myös muuhun organisaation tuottamaan tietoon. 

Kyselyt, ilmoitukset ja arvioinnit

Keräät liiketoiminnan osalta
​keskeiset tiedot asiakkailta, työntekijöiltä ja sidosryhmiltä yhteen paikkaan.

Rakennamme yrityksellenne konkreettisen työkykyjohtamisen järjestelmän 30 tunnissa Avaimet Käteen -periaatteella pohjautuen ISO 45001 laatustandardiin. 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät SFS-ISO 45001:2018 

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Osa-alueet

Henkilöprosessien arviointi

Henkilöprosessien arviointi auttaa tunnistamaan henkilöstöhallinnon kehityskohteita. Miten erilaiset käytännöt vaikuttavat organisaation tuottavuuteen ja työntekijöiden tyytyväisyyteen. Tunnistat pullonkaulat ja löydät vaikuttavampia tapoja houkutella, valita sekä palkata uusia työntekijöitä.

Työterveyshuollon optimointi ja kilpailutus

Työterveyshuollon kilpailuttaminen auttaa saamaan paremman käsityksen eri palveluntarjoajien tarjoamista palveluista ja hinnoista. Löydät parhaan mahdollisen ratkaisun organisaatiosi tarpeisiin. Kilpailutuksen avulla varmistamme laadukkaat, kustannusvaikuttavat ja tarpeiden mukaiset palvelut.

 

Hoito ja hallinnointi

Hyvä työterveysyhteistyö työterveyshuollon, vakuutus- ja työeläkeyhtiön sekä työnantajan välille vaatii suunnitelmallisuutta. Varmistamme yhteistyön ja olemme tukenasi henkilöstön osalta vaikeissakin kysymyksissä. Johdat tiedolla ja hankit tarpeiden mukaisia palveluita. 

Henkilöstötuottavuuden ja arvonluonti

Mitä, miksi, kenelle, miksi? Selvitämme nykytilan osa-alueiden osalta. Kirkastamme tahtotilan. Varmistamme ainutlaatuisen arvontuotto-mallimme avulla tulokset. Tulokset ovat käytössä heti. Samalla johdolle syntyy yhteinen näkemys.

Työnantajan lakisääteiset vaatimukset ja periaatteet

Työnantaja voi joutua vastuuseen ja seurauksena taloudellisia sanktioita tai jopa oikeudellisia seuraamuksia. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen parantaa työhyvinvointia, työturvallisuutta, työkykyä, tasa-arvoa ja tuottavuutta. Tuomme valmiin helpon viitekehyksen ja hyväksymme periaatteet käyttöön.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä. Dokumentoit ja ylläpidät osana jatkuvaa vuoropuhelua työkalujemme avulla ainutlaatuisesti suunnitelmaa. Samalla kaikki dokumentit löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta. Voit myös jakaa niitä.  

Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu

Työnantajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnasta sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa. Dokumentoit, käyt vuoropuhelua ja varmistat kehittymisen raportoinnin avulla ilman muita erillisiä työkaluja.

Tapahtuma- ja havaintoilmoitusten käsittely

Havainnot ja ilmoitukset eri tapahtumista auttavat hahmottamaan kehityskohteita työhyvinvointiin, työturvallisuuteen, työkykyyn ja muihin asioihin. Oleellista on varmistaa myös järjestelmällinen oppiminen virheistä ja tapahtumista. Osaaminen ja ymmärrys lisääntyvät. Valmis prosessimme tuo käyttöön helpon työkalun ja prosessin.

Vaarojen ja riskien arviointi -prosessi

Järjestelmällinen arviointi matalalla kynnyksellä eri työkohteiden osalta kerää tärkeän tiedon yhteen paikkaan työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon työn tueksi. Järjestelmä, prosessi ja menettely-prosessi siirtää kehittymättömän vaarojen ja riskienarviointiprosessin tunneissa uudelle tasolle.

Benefits.fi-Työkalut

Kaikki materiaalit ja sisältö on räätälöitävissä tai siirrettävissä myös asiakkaan omaan hallintaan. 

Kysy lisää mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme!