Unohda turhauttava ja aikaa vievä konsultointi hyödyntämällä ainutlaatuista palveluamme

Tarpeet yritysten välillä vaihtelevat liiketoiminnan suuruudesta ja tavoitteista riippuen. Säästää kustannuksia, panostaa osaamiseen, löytää uusia työntekijöitä tai rakentaa johtamisjärjestelmä yritykselle?  Olemme kumppanisi työelämän muutoksessa. Sinä voit keskittyä liiketoimintaan ja omistaja-arvon kasvattamiseen maksimaalisesti tiedon avulla.

Säästät aikaa ja rahaa

Otat valitun osa-alueen käyttöön muutamissa tunneissa. Saat hyödyt toiminnallesi heti. 

Toimit vastuullisesti

Täytät lain vaatimukset ja toimit vastuullisesti työntekijöihin, yhteiskuntaan, asiakkaisiin sekä kumppaneihin nähden.

Olemme varmoja, että pidät lähestymistavastamme!

Säästä aikaa ja saat tulokset käyttöön nopeasti. Meillä maksat vain hyödyistä. Samalla liiketoimintasi arvo kasvaa. 

Miten yhdistämme osaamisen, prosessit ja järjestelmät?

Kuulemme, miten voimme auttaa tai tutustu alla!

Palvelut

Henkilöprosessien arviointi

Henkilöprosessien arviointi auttaa tunnistamaan henkilöstöhallinnon kehityskohteita. Miten erilaiset käytännöt vaikuttavat organisaation tuottavuuteen ja työntekijöiden tyytyväisyyteen. Tunnistat pullonkaulat ja löydät vaikuttavampia tapoja houkutella, valita sekä palkata uusia työntekijöitä.

Työterveyshuollon optimointi ja kilpailutus

Työterveyshuollon kilpailuttaminen auttaa saamaan paremman käsityksen eri palveluntarjoajien tarjoamista palveluista ja hinnoista. Löydät parhaan mahdollisen ratkaisun organisaatiosi tarpeisiin. Kilpailutuksen avulla varmistamme laadukkaat, kustannusvaikuttavat ja tarpeiden mukaiset palvelut.

 

Hoito ja hallinnointi

Hyvä työterveysyhteistyö työterveyshuollon, vakuutus- ja työeläkeyhtiön sekä työnantajan välille vaatii suunnitelmallisuutta. Varmistamme yhteistyön ja olemme tukenasi henkilöstön osalta vaikeissakin kysymyksissä. Johdat tiedolla ja hankit tarpeiden mukaisia palveluita. 

Henkilöstötuottavuuden ja arvonluonti

Mitä, miksi, kenelle, miksi? Selvitämme nykytilan osa-alueiden osalta. Kirkastamme tahtotilan. Varmistamme ainutlaatuisen arvontuotto-mallimme avulla tulokset. Tulokset ovat käytössä heti. Samalla johdolle syntyy yhteinen näkemys.

Työnantajan lakisääteiset vaatimukset ja periaatteet

Työnantaja voi joutua vastuuseen ja seurauksena taloudellisia sanktioita tai jopa oikeudellisia seuraamuksia. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen parantaa työhyvinvointia, työturvallisuutta, työkykyä, tasa-arvoa ja tuottavuutta. Tuomme valmiin helpon viitekehyksen ja hyväksymme periaatteet käyttöön.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä. Dokumentoit ja ylläpidät osana jatkuvaa vuoropuhelua työkalujemme avulla ainutlaatuisesti suunnitelmaa. Samalla kaikki dokumentit löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta. Voit myös jakaa niitä.  

Yhteistoiminta ja jatkuva vuoropuhelu

Työnantajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnasta sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa. Dokumentoit, käyt vuoropuhelua ja varmistat kehittymisen raportoinnin avulla ilman muita erillisiä työkaluja.

Tapahtuma- ja havaintoilmoitusten käsittely

Havainnot ja ilmoitukset eri tapahtumista auttavat hahmottamaan kehityskohteita työhyvinvointiin, työturvallisuuteen, työkykyyn ja muihin asioihin. Oleellista on varmistaa myös järjestelmällinen oppiminen virheistä ja tapahtumista. Osaaminen ja ymmärrys lisääntyvät. Valmis prosessimme tuo käyttöön helpon työkalun ja prosessin.

Vaarojen ja riskien arviointi -prosessi

Järjestelmällinen arviointi matalalla kynnyksellä eri työkohteiden osalta kerää tärkeän tiedon yhteen paikkaan työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon työn tueksi. Järjestelmä, prosessi ja menettely-prosessi siirtää kehittymättömän vaarojen ja riskienarviointiprosessin tunneissa uudelle tasolle.

Code of Conducts

Toiminnalle vaaditaan entistäkin enemmän käyttäytymisen ja toiminnan normeja sekä periaatteita. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on laajennettavissa yksilölliseksi Code Of Conduct politiikaksi muutamissa tunneissa. Politiikka on jaettavissa kaikille työntekijöille ja kumppaneille.

PK-yritysten vastuullisuustyö

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa). Muodostamme nopean kuvan ja arvioinnin siihen liittyvistä uhista ja mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Benefits.fi-Työkalut

Kaikki materiaalit ja sisältö on räätälöitävissä tai siirrettävissä myös asiakkaan omaan hallintaan. 

Kysy lisää mahdollisuuksista asiantuntijoiltamme!

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä  

ISO 45001 mukainen johtamisjärjestelmä tunneissa.